Geometri

1 – 4. trinn

Matematikk 1-4

Matematikk 1-4

På Elevkanalens matematikkside kan du se videoer og lære om forskjellige ting i matematikk som å telle, regne med pluss og minus, og bli kjent med andre ting i matematikk.

5. – 7. trinn

Matematikk 5-7

Matematikk 5-7

På Elevkanalens matematikkside kan du se videoer og lære om tall, likninger, geometri, måling, statistikk og sannsynlighet.

Mattemestern

Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

NRK

NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaet geometri.

8. – 10. trinn

FBU

FBU

Her kan du finne oversikt over ord og begreper i matematikk på norsk og på ditt språk, med forklarende tegninger

Geometri

Geometri

Se filmer om geometri. Fra prosjektet Fleksibel opplæring.

GRIP

GRIP

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger

Jeg fikser matte

Jeg fikser matte

Matematikk for 8.-10. trinn. Oversikter og forklaringer med morsmålsstøtte. 

Mattemestern

Mattemestern

Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk.

NRK

NRK

Lærerike programmer og klipp innenfor temaet geometri.

Tospråklig matematikk 8-10

Tospråklig matematikk 8-10

På Elevkanalens tospråklig matematikkside kan du se mange videoer. Du kan lære om tall, brøk og prosent, algebra, likninger og formler, måling, geometri, grafer og funksjoner, statistikk, sannsynlighet og økonomi.
I menyen kan du velge mellom norsk (bokmål), arabisk, dari, pashto, kurmandji og tigrinja.