ጂኦግራፊ

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Her kan du lese en tekst og høre en lydfil om landsdelene i Norge. På tigrinja og norsk.
ኣብዚ ኖርወይ ከመይ ገይራ መሬታዊ ምክፍፋል ፣ ዞባታት ከምኡ ድማ ከተማታት ከም ዝገበረት ኖርወይ ከተንብብ ትኽእል።
Her finner du en kort tekst om bosetting og befolkning i Norge.
ኣብዚ ሓደ ሓጺር ጽሑፍ ብዛዕባ ነበርትን ከምኡ ድማ ተቀማጦ ህዝቢ ኣብ ኖርወይ ክትረክ ትኽእል።
ኣብዚ ሓደ ሓጺር ጽሑፍ ብዛዕባ ኩነታት ኣየር ኣብ ኖርወይ ክትረክ ትኽእል።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Her kan du øve deg på kart. Norge og resten av verden. For ordbokfunksjon tigrinja klikk på grønn knapp øverst på siden.
ኣብዚ ብዛዕባ ካርታ ናይ ኖርወይ ከመኡ ድማ ዝተረፈ ክፍሊ ዓለም ከተጽንዕ ትኽእል።

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

ብትግርኛ

ኣብዚ ኖርወይ ከመይ ገይራ መሬታዊ ምክፍፋል ፣ ዞባታት ከምኡ ድማ ከተማታት ከም ዝገበረት ኖርወይ ከተንብብ ትኽእል።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Digitalbok med tekst og oppgaver. Ordbokfunksjon på mange ulike språk.
ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።
Digitalbok med tekst og oppgaver. Ordbok på mange ulike språk. Kapittel 1 handler om geografi.
ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som istid, stein- og jernalder, samane og 17. mai – Noregs nasjonaldag
ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som antikken, religionar, vikingtid, renessansen, koloniar og opplysningstida.
ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።