ማሕበራዊ ኣፍልጦ

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Salaby

Salaby

ብዛዕባ ቅዋም ተማሃር፣ ኣብ መዛሙር መበል 17 ግንቦት ብዙሕ ካልእን ተለማመድ።
Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ኣብዚ ሓደ ሓጺር ጽሑፍ ብዛዕባ ነበርትን ከምኡ ድማ ተቀማጦ ህዝቢ ኣብ ኖርወይ ክትረክ ትኽእል።

Skolekassa

Skolekassa

ኣብዚ ብትግርኛን ብኖስክን ብዛዕባ ኣብ መንጎ ውልቀመላኽን ዲሞክራሲን ደሎ ፍልልይ ከተንብብ ትኽእል።

Skolekassa

Skolekassa

ኣብዚ ብትግርኛን ኖስክን ብዛዕባ ብኸመይን ስለምንታይን ሓደ ግንቦት ነብዕል ድገልጽ ጽሑፍ ከተንብብ ትኽእል።

Trygg trafikk

Trygg trafikk

ኣብዚ ብሸውዓተ ቋንቋታት ስእሊ፣ ፊልምን ጽሑፍን ብዛዕባ ትምህርቲ ተራፊክ ትረክብ፣ ኣብ የማናይ ላዕሊ ናቲ ገጽ ቋንቋ ትግርኛ ምረጽ።

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ኣብዚ ሓደ ሓጺር ጽሑፍ ብዛዕባ ነበርትን ከምኡ ድማ ተቀማጦ ህዝቢ ኣብ ኖርወይ ክትረክ ትኽእል።

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ኣብዚ ናይ ኖርወይ ባህልን ፣ልምድን ከምኡ ድማ ዓበይቲ ብዓላት ከተንብብ ትኽእል።

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ኖርወይ ሓንት ደሞክራስያዊት ሃገር እያ። ኣብ ኣብ ውሽጢ እዚ ደሞክራስያዊ ስርዓት እንታይ ዓይነት መሰላት ከምኡ ድማ ናጽነት ከም ዝርከብ ከተንብብ ትኽእል።

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ኣንብብ ብዛዕባ ሃይማኖታት ከመኡ ድማ እምነታት ኣብ ነርወይ።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

GRIP

GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

GRIP

GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

GRIP

GRIP

2 ኣርእስቲ : ስነ -ማሕበረሰባዊ ፍልጠት ጽሑፋት ከምኡ ድማ ሕቶታት። ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ) ከምኡ ድማ ትሕዝቶ መዝገበ ቃላት ዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ኣብዚ ሓደ ሓጺር ጽሑፍ ብዛዕባ ነበርትን ከምኡ ድማ ተቀማጦ ህዝቢ ኣብ ኖርወይ ክትረክ ትኽእል።

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ኣብዚ ናይ ኖርወይ ባህልን ፣ልምድን ከምኡ ድማ ዓበይቲ ብዓላት ከተንብብ ትኽእል።

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ኖርወይ ሓንት ደሞክራስያዊት ሃገር እያ። ኣብ ኣብ ውሽጢ እዚ ደሞክራስያዊ ስርዓት እንታይ ዓይነት መሰላት ከምኡ ድማ ናጽነት ከም ዝርከብ ከተንብብ ትኽእል።

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ኣንብብ ብዛዕባ ሃይማኖታት ከመኡ ድማ እምነታት ኣብ ነርወይ።

Snasen

Snasen

ስናሰን ኤለክትሮኒካዊ መምሃሪ ጸወታ ውሽጣዊ ዲሞክራሲ ካብ KS Ung ኢዩ። ኣብ ኮምፒተር ወይ ድኾነ ካልእ ኤለክትሮኒክ ብኒኖስክ ወይ ቡክሞል ከኣ ይጽወት።