ማሕበራዊ ኣፍልጦ

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Salaby
Salaby

Lær om grunnloven, øv på 17. mai sanger og mye mer.

Salaby
Salaby

ኣብዚ ብዛዕባ ናይ ቆልዑ መሰላት ተምሃር ።ን ናይ ትግርኛ መዝገበ ቃላት ትሕዝቶ ኣብ ቀጠልያ መጠወቂ ጠውቅ።

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

ኣብዚ ሓደ ሓጺር ጽሑፍ ብዛዕባ ነበርትን ከምኡ ድማ ተቀማጦ ህዝቢ ኣብ ኖርወይ ክትረክ ትኽእል።

Skolekassa
Skolekassa

Her kan du lese om forskjellen mellom et demokrati og et diktatur. På tigrinja og norsk.

Skolekassa
Skolekassa

Her kan du lese en tekst om hvordan og hvorfor vi feirer 1. mai. På tigrinja og norsk.

Tema morsmål
Tema morsmål

ኣንብብ ከምኡ ድማ ተምሃር ብዛዕባ ናይ ሳሚስክ ሕብረተሰብ ናይ ሎሚ መሰላቶም፣ ባህሎም፣ዛንትኦም ከምኡ ድማ ኩነታት መዓልታዊ መነባብሮ።

Tema morsmål
Tema morsmål

ግንቦት17
መምሃሪ – ጽሑፍ – ግንቦት 17

Trygg trafikk
Trygg trafikk

Her finner du filmer, tekster og bilder om trafikkopplæring på 7 språk.Velg tigrinja øverst til høyre på nettsiden

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Kunnskapsfilm
Kunnskapsfilm

ፊልም፣ ብዛዕባ ኩነታት ኣየርን ስምምዓትን። ፊልም ከምኡ ድማ ጽሑፋት ብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት።

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

ኣብዚ ሓደ ሓጺር ጽሑፍ ብዛዕባ ነበርትን ከምኡ ድማ ተቀማጦ ህዝቢ ኣብ ኖርወይ ክትረክ ትኽእል።

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

ኣብዚ ናይ ኖርወይ ባህልን ፣ልምድን ከምኡ ድማ ዓበይቲ ብዓላት ከተንብብ ትኽእል።

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

ኖርወይ ሓንት ደሞክራስያዊት ሃገር እያ። ኣብ ኣብ ውሽጢ እዚ ደሞክራስያዊ ስርዓት እንታይ ዓይነት መሰላት ከምኡ ድማ ናጽነት ከም ዝርከብ ከተንብብ ትኽእል።

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

ኣንብብ ብዛዕባ ሃይማኖታት ከመኡ ድማ እምነታት ኣብ ነርወይ።

Tema morsmål
Tema morsmål

ሕብረትኣውሮፓውያን(EU) እዚ መረድኢ እዚ ንኻብ ሻምናይ ክሳብ ዓስራይ ክፍሊን ዝምሃሩ ተማሃሮ ይጠቅም። እዚ መረድኢ ጽሑፍ፣ ሕቶታት፣ ተፈላለዩ መወከሲሳትን ቪዲዮን ዚሓዘ እዩ።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

GRIP
GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

GRIP
GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

GRIP
GRIP

2 ኣርእስቲ : ስነ -ማሕበረሰባዊ ፍልጠት ጽሑፋት ከምኡ ድማ ሕቶታት። ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ) ከምኡ ድማ ትሕዝቶ መዝገበ ቃላት ዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

Kunnskapsfilm
Kunnskapsfilm

ፊልም፣ ብዛዕባ ኩነታት ኣየርን ስምምዓትን። ፊልም ከምኡ ድማ ጽሑፋት ብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት።

NOA-nett
NOA-nett

ተምሃር ብዛዕባ 17 ግንቦት ምዓልቲ ናጽነት ነርወይ። ጠውቅ ንስእልን፣ ድምጽን ከምኡ ድማ ንምንባብ። ኣብ CappeleneDamms NOA-nett. (ዌቭ ሳይይ)ተወከስ

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

ኣብዚ ሓደ ሓጺር ጽሑፍ ብዛዕባ ነበርትን ከምኡ ድማ ተቀማጦ ህዝቢ ኣብ ኖርወይ ክትረክ ትኽእል።

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

ኣብዚ ናይ ኖርወይ ባህልን ፣ልምድን ከምኡ ድማ ዓበይቲ ብዓላት ከተንብብ ትኽእል።

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

ኖርወይ ሓንት ደሞክራስያዊት ሃገር እያ። ኣብ ኣብ ውሽጢ እዚ ደሞክራስያዊ ስርዓት እንታይ ዓይነት መሰላት ከምኡ ድማ ናጽነት ከም ዝርከብ ከተንብብ ትኽእል።

Samfunnskunnskap.no
Samfunnskunnskap.no

ኣንብብ ብዛዕባ ሃይማኖታት ከመኡ ድማ እምነታት ኣብ ነርወይ።

Snasen
Snasen

Snasen er et digitalt læringsspill om lokaldemokrati fra KS Ung. Spilles på PC eller nettbrett (Android/iOS), på nynorsk eller bokmål.

Tema morsmål
Tema morsmål

ሕብረትኣውሮፓውያን(EU) እዚ መረድኢ እዚ ንኻብ ሻምናይ ክሳብ ዓስራይ ክፍሊን ዝምሃሩ ተማሃሮ ይጠቅም። እዚ መረድኢ ጽሑፍ፣ ሕቶታት፣ ተፈላለዩ መወከሲሳትን ቪዲዮን ዚሓዘ እዩ።