ማሕበራዊ ኣፍልጦ

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Her finner du filmer, tekster og bilder om trafikkopplæring på 7 språk.Velg tigrinja øverst til høyre på nettsiden
Lær om grunnloven, øv på 17. mai sanger og mye mer.
Her kan du lese om forskjellen mellom et demokrati og et diktatur. På tigrinja og norsk.
Her kan du lese en tekst om hvordan og hvorfor vi feirer 1. mai. På tigrinja og norsk.
Her kan du lese om Norges urbefolkning, samene.
ኣንብብ ከምኡ ድማ ተምሃር ብዛዕባ ናይ ሳሚስክ ሕብረተሰብ ናይ ሎሚ መሰላቶም፣ ባህሎም፣ዛንትኦም ከምኡ ድማ ኩነታት መዓልታዊ መነባብሮ።
ግንቦት17 መምሃሪ - ጽሑፍ - ግንቦት 17
ግንቦት17
መምሃሪ – ጽሑፍ – ግንቦት 17
Lær om barns rettigheter. For ordbokfunksjon på tigrinja klikk på grønn knapp øverst på siden.
ኣብዚ ብዛዕባ ናይ ቆልዑ መሰላት ተምሃር ።ን ናይ ትግርኛ መዝገበ ቃላት ትሕዝቶ ኣብ ቀጠልያ መጠወቂ ጠውቅ።

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Her kan du lese om Norges tradisjoner og høytider.
ኣብዚ ናይ ኖርወይ ባህልን ፣ልምድን ከምኡ ድማ ዓበይቲ ብዓላት ከተንብብ ትኽእል።
ሕብረትኣውሮፓውያን(EU) እዚ መረድኢ እዚ ንኻብ ሻምናይ ክሳብ ዓስራይ ክፍሊን ዝምሃሩ ተማሃሮ ይጠቅም። እዚ መረድኢ ጽሑፍ፣ ሕቶታት፣ ተፈላለዩ መወከሲሳትን ቪዲዮን ዚሓዘ እዩ።
ሕብረትኣውሮፓውያን(EU) እዚ መረድኢ እዚ ንኻብ ሻምናይ ክሳብ ዓስራይ ክፍሊን ዝምሃሩ ተማሃሮ ይጠቅም። እዚ መረድኢ ጽሑፍ፣ ሕቶታት፣ ተፈላለዩ መወከሲሳትን ቪዲዮን ዚሓዘ እዩ።
Norge er et demokrati. Her kan du lese om hvilke rettigheter og friheter en har i dette demokratiet.
ኖርወይ ሓንት ደሞክራስያዊት ሃገር እያ። ኣብ ኣብ ውሽጢ እዚ ደሞክራስያዊ ስርዓት እንታይ ዓይነት መሰላት ከምኡ ድማ ናጽነት ከም ዝርከብ ከተንብብ ትኽእል።
Les om religioner og livssyn i Norge.
ኣንብብ ብዛዕባ ሃይማኖታት ከመኡ ድማ እምነታት ኣብ ነርወይ።
Film: Klimaavtaler. Film og oppgaver på flere språk
ፊልም፣ ብዛዕባ ኩነታት ኣየርን ስምምዓትን። ፊልም ከምኡ ድማ ጽሑፋት ብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት።
Her finner du en kort tekst om bosetting og befolkning i Norge.
ኣብዚ ሓደ ሓጺር ጽሑፍ ብዛዕባ ነበርትን ከምኡ ድማ ተቀማጦ ህዝቢ ኣብ ነርወይ ክትረክ ትኽእል።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

Lær om 17. mai. Klikk på bildet, lytt og les. Fra CappelenDamms NOA-nett.
ተምሃር ብዛዕባ 17 ግንቦት ምዓልቲ ናጽነት ነርወይ። ጠውቅ ንስእልን፣ ድምጽን ከምኡ ድማ ንምንባብ። ኣብ CappeleneDamms NOA-nett. (ዌቭ ሳይይ)ተወከስ
Kapittel 3: Samfunnskunnskap. Digitalbok med tekst og oppgaver. Ordbokfunksjon på mange ulike språk.
3 ኣርእስቲ : ስነ – ማሕበረሰባዊ ፍልጠት ጽሑፋት ከምኡ ድማ ሕቶታት። ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)። ከመኡ ድማ ትሕዝቶ መዝገበ ቃላት ዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።
Kapittel 2: Samfunnskunnskap. Digitalbok med tekst og oppgaver. Ordbokfunksjon på mange ulike språk.
2 ኣርእስቲ : ስነ -ማሕበረሰባዊ ፍልጠት ጽሑፋት ከምኡ ድማ ሕቶታት። ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ) ከምኡ ድማ ትሕዝቶ መዝገበ ቃላት ዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።
Digitalbok med tekst og oppgåver til emnar som istid, stein- og jernalder, samane og 17. mai – Noregs nasjonaldag.
3 ኣርእስቲ : ስነ -ማሕበረሰባዊ ፍልጠት ጽሑፋት ከምኡ ድማ ሕቶታት። ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ) ከምኡ ድማ ትሕዝቶ መዝገበ ቃላት ዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።
2 ኣርእስቲ : ስነ -ማሕበረሰባዊ ፍልጠት ጽሑፋት ከምኡ ድማ ሕቶታት። ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ) ከምኡ ድማ ትሕዝቶ መዝገበ ቃላት ዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።
Snasen er et digitalt læringsspill om lokaldemokrati fra KS Ung. Spilles på PC eller nettbrett (Android/iOS), på nynorsk eller bokmål.