ማሕበራዊ ኣፍልጦ

ካብ 5ይ ክፍሊ ክሳዕ 7ይ ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Salaby

Salaby

ብዛዕባ ቅዋም ተማሃር፣ ኣብ መዛሙር መበል 17 ግንቦት ብዙሕ ካልእን ተለማመድ።

Salaby

Salaby

ኣብዚ ብዛዕባ ናይ ቆልዑ መሰላት ተምሃር ።ን ናይ ትግርኛ መዝገበ ቃላት ትሕዝቶ ኣብ ቀጠልያ መጠወቂ ጠውቅ።

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ኣብዚ ሓደ ሓጺር ጽሑፍ ብዛዕባ ነበርትን ከምኡ ድማ ተቀማጦ ህዝቢ ኣብ ኖርወይ ክትረክ ትኽእል።

Skolekassa

Skolekassa

ኣብዚ ብትግርኛን ብኖስክን ብዛዕባ ኣብ መንጎ ውልቀመላኽን ዲሞክራሲን ደሎ ፍልልይ ከተንብብ ትኽእል።

Skolekassa

Skolekassa

ኣብዚ ብትግርኛን ኖስክን ብዛዕባ ብኸመይን ስለምንታይን ሓደ ግንቦት ነብዕል ድገልጽ ጽሑፍ ከተንብብ ትኽእል።

Tema morsmål

Tema morsmål

ኣንብብ ከምኡ ድማ ተምሃር ብዛዕባ ናይ ሳሚስክ ሕብረተሰብ ናይ ሎሚ መሰላቶም፣ ባህሎም፣ዛንትኦም ከምኡ ድማ ኩነታት መዓልታዊ መነባብሮ።

Tema morsmål

Tema morsmål

ግንቦት17
መምሃሪ – ጽሑፍ – ግንቦት 17

Trygg trafikk

Trygg trafikk

ኣብዚ ብሸውዓተ ቋንቋታት ስእሊ፣ ፊልምን ጽሑፍን ብዛዕባ ትምህርቲ ተራፊክ ትረክብ፣ ኣብ የማናይ ላዕሊ ናቲ ገጽ ቋንቋ ትግርኛ ምረጽ።

ካብ 8ይ ክፍሊ ክሳዕ 10 ክፍሊ

ብቋንቋ ኖርወጂያንን ትግርኛ

Kunnskapsfilm

Kunnskapsfilm

ፊልም፣ ብዛዕባ ኩነታት ኣየርን ስምምዓትን። ፊልም ከምኡ ድማ ጽሑፋት ብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት።

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ኣብዚ ሓደ ሓጺር ጽሑፍ ብዛዕባ ነበርትን ከምኡ ድማ ተቀማጦ ህዝቢ ኣብ ኖርወይ ክትረክ ትኽእል።

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ኣብዚ ናይ ኖርወይ ባህልን ፣ልምድን ከምኡ ድማ ዓበይቲ ብዓላት ከተንብብ ትኽእል።

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ኖርወይ ሓንት ደሞክራስያዊት ሃገር እያ። ኣብ ኣብ ውሽጢ እዚ ደሞክራስያዊ ስርዓት እንታይ ዓይነት መሰላት ከምኡ ድማ ናጽነት ከም ዝርከብ ከተንብብ ትኽእል።

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ኣንብብ ብዛዕባ ሃይማኖታት ከመኡ ድማ እምነታት ኣብ ነርወይ።

Tema morsmål

Tema morsmål

ሕብረትኣውሮፓውያን(EU) እዚ መረድኢ እዚ ንኻብ ሻምናይ ክሳብ ዓስራይ ክፍሊን ዝምሃሩ ተማሃሮ ይጠቅም። እዚ መረድኢ ጽሑፍ፣ ሕቶታት፣ ተፈላለዩ መወከሲሳትን ቪዲዮን ዚሓዘ እዩ።

ብቋንቋ ኖርወጂያን

GRIP

GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

GRIP

GRIP

ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጂኦግራፊ ጽሑፋትን ፣ሕቶታትን ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ)ዝተዳለዉ ይርከቡ ከምኡ ድማ መዝገበ ቃላት ብዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

GRIP

GRIP

2 ኣርእስቲ : ስነ -ማሕበረሰባዊ ፍልጠት ጽሑፋት ከምኡ ድማ ሕቶታት። ብኤለክትሮኒካዊ መሳለጥያ (ኮምፒተር፣ኣይፓድ) ከምኡ ድማ ትሕዝቶ መዝገበ ቃላት ዝተፈላለዩ ብዙሓት ቋንቋታት።

Kunnskapsfilm

Kunnskapsfilm

ፊልም፣ ብዛዕባ ኩነታት ኣየርን ስምምዓትን። ፊልም ከምኡ ድማ ጽሑፋት ብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት።

NOA-nett

NOA-nett

ተምሃር ብዛዕባ 17 ግንቦት ምዓልቲ ናጽነት ነርወይ። ጠውቅ ንስእልን፣ ድምጽን ከምኡ ድማ ንምንባብ። ኣብ CappeleneDamms NOA-nett. (ዌቭ ሳይይ)ተወከስ

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ኣብዚ ሓደ ሓጺር ጽሑፍ ብዛዕባ ነበርትን ከምኡ ድማ ተቀማጦ ህዝቢ ኣብ ኖርወይ ክትረክ ትኽእል።

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ኣብዚ ናይ ኖርወይ ባህልን ፣ልምድን ከምኡ ድማ ዓበይቲ ብዓላት ከተንብብ ትኽእል።

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ኖርወይ ሓንት ደሞክራስያዊት ሃገር እያ። ኣብ ኣብ ውሽጢ እዚ ደሞክራስያዊ ስርዓት እንታይ ዓይነት መሰላት ከምኡ ድማ ናጽነት ከም ዝርከብ ከተንብብ ትኽእል።

Samfunnskunnskap.no

Samfunnskunnskap.no

ኣንብብ ብዛዕባ ሃይማኖታት ከመኡ ድማ እምነታት ኣብ ነርወይ።

Snasen

Snasen

ስናሰን ኤለክትሮኒካዊ መምሃሪ ጸወታ ውሽጣዊ ዲሞክራሲ ካብ KS Ung ኢዩ። ኣብ ኮምፒተር ወይ ድኾነ ካልእ ኤለክትሮኒክ ብኒኖስክ ወይ ቡክሞል ከኣ ይጽወት።

Tema morsmål

Tema morsmål

ሕብረትኣውሮፓውያን(EU) እዚ መረድኢ እዚ ንኻብ ሻምናይ ክሳብ ዓስራይ ክፍሊን ዝምሃሩ ተማሃሮ ይጠቅም። እዚ መረድኢ ጽሑፍ፣ ሕቶታት፣ ተፈላለዩ መወከሲሳትን ቪዲዮን ዚሓዘ እዩ።