Cilmiga bulshada

Fasalada 1aad ilaa 4aad

Samfunnsfag 1-2

Samfunnsfag 1-2

Bogga maadada cilmiga bulshada ee  mareegta Elevkanalen waxaad ka helaysaa maadada cilmiga bulshada, taariikh iyo juqraafi. Halkan waxaad ka daawan kartaa fiidiyowyo aad ka baran kartid wax naftaada iyo dadka kale ku saabsan, waqtiyada iyo goobaha.
Samfunnsfag 3-4

Samfunnsfag 3-4

Bogga maadada cilmiga bulshada ee  mareegta Elevkanalen waxaad ka helaysaa maadada cilmiga bulshada, taariikh iyo juqraafi. Halkan waxaad ka daawan kartaa fiidiyowyo aad ka baran kartid wax naftaada iyo dadka kale ku saabsan iyo inaad u fikirtid si ka fiirsi leh.

Fasalada 5aad ilaa 7aad

De forente nasjoner

De forente nasjoner

Qoraal hordhac ah oo ay la socdaan su’aalo ku saabsan Qaramada middoobay. Qoraalka waxaa loo tarjumay afaf kala duwan. 

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

Qoraal hordhac ah oo ku saabsan dimuqraadiyadda iyo kali taliska. Qoraalka waxaa loo tarjumay afaf kala duwan. 

Samfunnsfag 5-7

Samfunnsfag 5-7

Bogga maadada cilmiga bulshada ee  mareegta Elevkanalen waxaad ka helaysaa maadada cilmiga bulshada, taariikh iyo juqraafi. Halkan waxaad ka daawan kartaa fiidiyowyo aad ka baran kartid wax naftaada iyo dadka kale ku saabsan, waqtiyada, goobaha, dimoqraadiyada, bulshada iyo inaad u fikirtid si ka fiirsi leh.

Fasalada 8aad ilaa 10aad

Creaza samfunn

Creaza samfunn

Ku shaqee maadada cilmiga bulshada adiga oo adeegsanaya kaarto mawduuc, su’aalo iyo kaarto eraybixin. Eraybixinada waxaa loo turjumay daari, baashtu, tigrinya, kurmanji, carabi iyo soomaali.

De forente nasjoner

De forente nasjoner

Qoraal hordhac ah oo ay la socdaan su’aalo ku saabsan Qaramada middoobay. Qoraalka waxaa loo tarjumay afaf kala duwan. 

Demokrati og diktatur

Demokrati og diktatur

Qoraal hordhac ah oo ku saabsan dimuqraadiyadda iyo kali taliska. Qoraalka waxaa loo tarjumay afaf kala duwan. 

Grip

Grip

Waajibaadyo ah cilmiga bulshada, sayniska, xisaabta iyo af ingiriiska. Waa la adeegsan karaa iyada oo aan la haysan buugga Grip.

Samfunnsfag 8-10

Samfunnsfag 8-10

Bogga maadada cilmiga bulshada ee  mareegta Elevkanalen waxaad ka helaysaa maadada cilmiga bulshada, taariikh iyo juqraafi. Halkan waxaad ka daawan kartaa fiidiyowyo aad ka baran kartid wadajirka, bulsho waareysa, dagaalka yo nabadda, xiriirka caalamiga.